The Baltic Sea House

is a unique knowledge cluster established by the City of Turku. It brings together five organisations with expertise on Baltic Sea regional challenges. These include for instance water protection, climate change, sustainable development, economics, institutional cooperation, urban development and energy and health issues.

Itämeritalo

on Turun kaupungin perustama ainutlaatuinen osaamiskeskittymä. Se tuo yhteen viisi organisaatiota, jotka ovat erikoistuneet Itämeren aluetta koskeviin haasteisiin. Näitä ovat muun muassa vesiensuojelu, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, taloudellinen ja institutionaalinen yhteistyö, kaupunkikehitys sekä energia- ja hyvinvointitavoitteet.